Årsrapport 2021

13.2.1 Plattformen

Digital løsning for virksomhetsstyring, Plattformen, presenterer relevant styringsinformasjon for kommunen samlet, og for de underliggende enhetene / virksomhetene. I løsningen finnes informasjon om oppfølging av tekstvedtak, forvaltningsrevisjoner, ansattstatistikk, sykefravær, økonomi m.m. Formålet med systemet er å gi ledere i Stavanger kommune et helhetlig bilde av egen organisasjon.

I 2021 ble Plattformens nye grensesnitt oppdatert med nytt utseende og forenklet oppbygning for å styrke brukervennligheten. Fra desember 2021 ble løsningen utvidet med tilgang for alle ledernivå i Stavanger kommune. I løpet året ble også Plattformen utvidet med nytt innhold og nye funksjonaliteter. Herunder avvik- og forbedringsstatistikk fra «Si ifra!», resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt en oppdatert løsning for oppfølging av tekstvedtak. Det ble også utviklet en mulighet for å kommentere på egne data, ta ut ferdige rapporter for sykefravær, samt legge til rette for tjenestespesifikt innhold i samråd med tjenesteområdene og deres behov. Videreutviklingen av dette arbeidet vil fortsette i 2022.