Årsrapport 2021

11.2 Sølvberget

Arbeidet med tilbakeføring av Sølvberget KF til basisorganisasjonen ble organisert i prosjektet Foretak til basis. Fra 01.01.2021 rapporterte foretakslederne til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene.  Målet for arbeidet var å legge om Sølvbergets organisatoriske tilknytning og endre ulike systemer – uten at det rammet driften eller publikum.

Organiseringen ble endelig vedtatt av kommunedirektørens ledergruppe juni 2021, og ansatte ble innplassert innen fristen 30.06.2021.

Sølvbergets resultatmål for 2021 var å få innbyggerne tilbake til Sølvberget og bibliotekene igjen. Koronapandemien til tross, Sølvbergets utlånstall og besøkstall økte kraftig i fjor.  Besøket steg ved alle Sølvbergets bibliotek. Tellekamera ble installert på Madla, Rennesøy og Finnøy i henholdsvis august og april 2021. Besøkstallene ved disse bibliotekene er derfor delvis estimerte.

  • Sølvberget bibliotek og kulturhus: 1 011 305 (5,7 prosent økning fra 2020)
  • Madla bibliotek: Ca. 80 000 (3,2 prosent økning fra 2020)
  • Rennesøy bibliotek: Ca. 10 450 (39,4 prosent økning fra 2020)
  • Finnøy bibliotek: Ca. 12 550 (24,3 prosent økning fra 2020)

Utlånet steg med 13,4 prosent, og kan måle seg med utlånet i 2019 (461 164). I snitt lånte hver innbygger i Stavanger tre bøker. Utlånet til barn har aldri vært høyere. For skjønnlitteratur for voksne må man tilbake til 2011 for å finne høyere utlånstall.  Totalt ble det utlånt 454 452 som er en økning med 13,4 prosent fra i fjor.

Figur 11.1 Utlån Sølvberget 2021 sammenlignet med 2020

En møteplass under pandemien

Under pandemien har Sølvberget og bibliotekene i Stavanger hatt like mange arrangementer som i et normalår. Å gjennomføre arrangementer med smittevernregler har blitt en del av hverdagen, og de fleste av Sølvbergets programserier har fortsatt som før med justeringer i kapasitet.

  • Antall arrangement (inkl. Kapittel og Sølvberget galleri): 1490 (61 prosent økning i arrangement sammenlignet med 2020)
  • Antall digitale arrangement: 53 (inkludert Kapittelfestivalen)
  • Antall besøkende på arrangement (inkludert Kapittel og Sølvberget galleri): 46 125 (22,2 prosent økning i antall besøkende sammenlignet med 2020)

Stavanger kommune har under hele pandemien sørget for at både nasjonale og lokale forfattere, musikere, kunstnere og lydteknikere har fått oppdrag.

Arrangementene på Sølvberget og bibliotekene har vært en viktig møteplass med tanke på å forebygge ensomhet og utenforskap, kanskje spesielt for de eldre, men også for de unge. Gode eksempler på dette er Bokprat, Allsang på Sølvberget, Få praten i gang og Poesi for unge. For mer informasjon, se Sølvbergets egen årsrapport.

Sølvberget tok i 2021 ansvar for kanal 999. Dette er TV-sendinger med strømming og opptak med lokalt innhold til foreløpig 13 sykehjem i Stavanger kommune. Tilbudet retter seg til eldre og andre som ikke har mulighet til å besøke Sølvberget og andre lokale kulturinstitusjoner.

Sølvberget galleri presenterte fire utstillinger i 2021. I årskavalkaden til kunstkritiker Trond Borgen fikk både jubileumsutstillingen til Svein Tang Wa oppmerksomhet, og Kjetil Finne sin utstilling ble fremhevet som en av året beste i regionen.  Sølvberget galleri hadde 15 511 besøkende i 2021, noe som er 12,8 prosent økning fra 2020.

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Sølvberget samarbeider med frivillige foreninger, organisasjoner og lag, som for eksempel Røde kors, Stavanger active people society, de internasjonale organisasjonene i Stavanger og Salongen (kafeen i fjerde etasje som drives av Fontenehuset). 2021 har vært et utfordrende år, men flere av tilbudene har blitt gjennomført digitalt. Høsten 2021 ble den internasjonale kulturkafeen på Nytorget åpnet igjen.

Fra lesestund til foredrag

Sølvberget har jobbet tett med skolene og barnehagene i Stavanger kommune, både digitalt og fysisk. Barn og unge i Stavanger leser mye, og de setter stadig nye rekorder i lesekampanjen Sommerles. I 2021 har Sølvberget besøkt 5922 elever i 222 klasser, noe som er 42,3 prosent økning fra 2020.

Leseprosjektet Årets bok for barnetrinnet har eksistert i over 20 år, med over 300 påmeldte klasser hvert år. I 2021 startet prosjektet for ungdomskolen etter initiativ fra skolekontoret. 48 klasser fordelt på 14 av 15 ungdomskoler i kommunen har deltatt.

Nettsider og digital formidling

Sølvberget er i en særstilling i bibliotek-Norge når det gjelder medarbeideres ønske og kunnskap om digital formidling. Derfor har Sølvberget i mange år vært blant landets største biblioteker på nett. Nettsidene er fortsatt Sølvbergets overlegent største digitale formidlingskanal.

YouTube-trafikken speiler tendensen som vi har sett i mange år på nettsidene. Det som har en konkret nytteverdi for brukerne våre, gir mest trafikk. I løpet av 2020/2021 har Sølvberget testet ut en rekke ulike former for lyd- og bildeproduksjoner. Noe av innholdet har vært opptak av fysiske arrangementer, andre har vært rene nettproduksjoner.

  • Sølvbergets nettsider: 1 138 300 besøk (4 prosent nedgang fra 2020)
  • YouTube: 76 927 visninger (72,9 økning fra 2020)
  • Podcaster (SoundCloud): 35 400 avspillinger (14,2 prosent økning fra 2020).

Ytringsfrihet – rom for demokrati og dannelse

Kiellandsenteret har i 2021 gjennomført til sammen 24 arrangement. Totalt 1288 elever fra 10. trinn og videregående skole har besøkt senteret. I desember markerte Kiellandsenteret at det var 100 år siden stavangermannen Christian Lous Lange mottok Nobels fredspris. Det ble avholdt et halvdagsseminar der Lous Langes betydning for internasjonalt fredsarbeid ble løftet fram.

Litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel ble arrangert fra 22. – 26. september, med temaet Hjem. Med gjenåpningen av Norge lørdag 25. september fikk festivalen dobbel publikumskapasitet det siste døgnet, og en historisk avslutning på festivalen. I 2021 har Kapittel hatt 8 012 besøkende på 130 arrangement, noe som er 30 prosent økning fra 2020.

Stavangers 12. fribyforfatter, Safaa Khalaf, er inne i sitt andre år i Norge. Fra Stavanger fortsetter han arbeidet for ytringsfrihet og demokrati i hjemlandet Irak, og har hatt flere artikler på trykk i internasjonaler medier.

2021 var et aktivt og innholdsrikt år for ICORN. Fire nye medlemsbyer er kommet til, og selv om pandemien fremdeles satte grenser for arbeidet, loset ICORN 20 forfulgte forfattere og kunstnere inn til en trygg havn i en av de 75 medlemsbyene. Krisen i Afghanistan satte nettverket på prøve. En stor mengde forfulgte journalister og kunstnere har vendt seg til ICORN for hjelp etter at Vesten trakk seg ut  av Afghanistan i august, en situasjon som vil prege arbeidet langt inn i 2022.

Sølvberget og Asker bibliotek tok i samråd med ICORN og Norske Pen initiativ til kampanjen Ord på overtid, der bibliotekene i fire uker ga gebyrinntektene til disse organisasjonenes nødfond. Over 20 bibliotek ble med på kampanjen.