Årsrapport 2021

Tabell 8.5 Beboere og dagbrukere på krisesenteret i perioden 2017-2021

Antall beboere og dagbrukere

på krisesenteret
20172018201920202021
Kvinner 153 197 205 172 192
Menn 25 33 34 34 31
Barn 126 148 94 113 114
Sum beboere 304 378 333 319 337
Dagbrukere 1 069 935 998 972 1 082
Last ned tabelldata (Excel)