Årsrapport 2021

Tabell 8.1 Bruk av velferdsteknologiske løsninger i perioden 2019-2021 (kilde CosDoc)

Løsning201920202021Prosentvis økning siste året
Mobil trygghetsalarm3264677 %
Nettbrett for videoløsning 1050400 %
Dørsensor15162556 %
Fallsensor47206589189 %
Elektronisk medisindispenser12815318521 %
Last ned tabelldata (Excel)