Årsrapport 2021

tabell 6.2 Fordeling kvinner og menn i utvalgte virksomhetsområder, 2021

Utvalgte virksomhetsområderAndel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)
Bofellesskap 72,2 27,8 - 0,3
Grunnskole 76,1 23,9 1,8
Hjemmebaserte tjenester 87,5 12,5 1,8
Sykehjem 87,7 12,3 - 0,3
Kommunale barnehager 93,1 6,9 0,6
Last ned tabelldata (Excel)