Årsrapport 2021

Tabell 5.5 Statlige kompensasjoner i 2021 for koronapandemien. Alle tall i tusen kroner.

Statlige kompensasjoner

2021 til Stavanger kommune - koronapandemien
Beløp
Rammetilskudd 219 232
Skjønnstilskudd 47 500
Sum kompensasjoner 266 732
Last ned tabelldata (Excel)