Årsrapport 2021

Tabell 5.4 Fellesposter. Alle tall i tusen kroner.

FellesposterÅrsregnskap 2021
Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum fellesutgifter 20 900
  
Refusjon sykepenger- 14 400
Last ned tabelldata (Excel)