Årsrapport 2021

Tabell 5.3 Tjenesteområdene – koronautgifter. Alle tall i tusen kroner.

Tjenesteområdene - koronautgifterÅrsregnskap 2021
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Sum tjenesteområdene 147 600
Last ned tabelldata (Excel)