Årsrapport 2021

Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon. Alle tall i tusen kroner.

TISK og vaksinasjonÅrsregnskap 2021
Koronasenter 33 400
Refusjoner test- 10 000
Luftveislegekontor 1 800
Luftveislegevakt 13 800
Smittesporing 14 400
Beredskapshotell 2 600
Smittevernsutstyr (sentralt lager) 4 500
Sum TISK 60 500
Sum vaksinasjon 50 900
Tilretteleggingsutgifter 7 100
Sum TISK og vaksinasjon 118 500
Last ned tabelldata (Excel)