Årsrapport 2021

Tabell 4.9 Inntekter fra statlig havbruksfond 2020 og 2021. Alle tall i tusen kroner.

Inntekter fra statlig havbruksfondRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Inntekter fra statlig havbruksfond-18 502-19 000498-19 000-41 969
- Utbetaling iht. avtale med Hjelmeland kommune1 1991 0001991 0002 742
= Netto sum Stavanger kommune-17 303-18 000697-18 000-39 228
Last ned tabelldata (Excel)