Årsrapport 2021

Tabell 4.36 Likviditet og soliditet for kommunekassen og konsolidert regnskap

 Regnskap for kommunekassen

per 31.12.2020
Konsolidert regnskap

per 13.12.2020
Regnskap for kommunekassen

per 31.12.2021
Konsolidert regnskap

per 31.12.2021
Likviditetsgrad 1 2,14 2,45 2,41 2,45
likviditetsgrad 2 1,47 1,54 1,66 1,70
Arbeidskapital 2 047 501 2 293 277 2 198 257 3 118 729
Egenkapitalprosent34,9 %37,4 %37,2 %39,0 %
Last ned tabelldata (Excel)