Årsrapport 2021

Tabell 4.35 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.

Økonomisk oversikt balanseRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Anleggsmidler 33 820 521 35 204 063 1 383 542
Omløpsmidler 5 145 098 5 272 564 127 466
Sum eiendeler 38 965 619 40 476 627 1 511 008
Egenkapital 14 509 610 15 791 135 1 281 525
Langsiktig gjeld 22 323 817 22 531 657 207 840
Kortsiktig gjeld 2 132 192 2 153 835 21 643
Sum egenkapital og gjeld 38 965 619 40 476 627 1 511 008
Last ned tabelldata (Excel)