Årsrapport 2021

Tabell 4.32 Stresstest Stavanger kommune. Alle tall i millioner kroner.

Stresstest - utvikling20212020
Mulig tap vil utgjøre54,446,3
Utvikling bufferfond150,775,9
Last ned tabelldata (Excel)