Årsrapport 2021

Tabell 4.31 Avkastning for 2020 og 2021 Alle tall i millioner kroner.

 20212020
Endring urealisert gevinst64,78,4
Realisert gevinst14-1,7
Direkte avkasting18,219,2
Sum96,925,9
Last ned tabelldata (Excel)