Årsrapport 2021

Tabell 4.29 Låneporteføljen for 2021. Alle tall i millioner kroner.

KreditorGjeld pr. 31.12.21% av totalgjeldRenteDurasjon
Kommunalbanken AS1 88018 %1,89 %1,65
Husbanken2 58724 %0,88 %0,31
Obligasjonslån6 03057 %1,21 %1,51
Sertifikatlån991 %0,72 % 
Rentebytteavtaler(-2990) (-2,41%)(-3,5)
Netto gjeld eks. swap10 59611,89 % 
Last ned tabelldata (Excel)