Årsrapport 2021

Tabell 4.27 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i millioner kroner.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. krRegnskap per 31.12.2021Regnskap per 01.12.2021
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 10 596 9 897
- Videre utlån / startlån 2 587 2 271
- Ubrukte lånemidler 881 499
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner 7 129 7 127
Last ned tabelldata (Excel)