Årsrapport 2021

Tabell 4.26 Endring i arbeidskapital. Alle tall i tusen kroner.

Arbeidskapital (Alle tall i 1000 kr)Regnskap per 31.12.2021Regnskap per 01.01.2021
Omløpsmidler 5 145 098 3 837 973
Kortsiktig gjeld 2 132 192 1 790 472
Arbeidskapital 3 012 906 2 047 501
Endring i arbeidskapital 965 405  
Herav premieavvik 814 648 527 112
Korrigert arbeidskapital 2 198 257 1 520 389
Endring i korrigert arbeidskapital 677 868  
Last ned tabelldata (Excel)