Årsrapport 2021

Tabell 4.25 Egenkapitalprosent

EgenkapitalprosentRegnskap per 31.12.2021Regnskap per 01.01.2021
Egenkapitalprosent37,2 %34,9 %
Last ned tabelldata (Excel)