Årsrapport 2021

Tabell 4.20 Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner      
Kommunedirektør 10 563 10 396 167 101,6 % 3 845 14 374
Kommuneadvokat 7 184 7 421 - 237 96,8 % 7 244 6 233
Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 - 8 878 96,7 % 261 138 268 505
Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 - 8 289 90,4 % 89 726 68 609
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721
Last ned tabelldata (Excel)