Årsrapport 2021

Tabell 4.17 By- og samfunnsplanlegging 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
By- og samfunnsplanlegging      
Stab by- og samfunnsplanlegging 9 144 10 673 - 1 529 85,7 % 7 648 11 819
Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 89 102,2 % 4 660 3 936
Byutvikling 37 208 32 591 4 617 114,2 % 25 255 27 698
Beredskap og samfunnsutvikling 11 150 11 499 - 349 97,0 % 16 990 11 726
Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 - 906 95,4 % 17 301 17 401
Sum by- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581
Last ned tabelldata (Excel)