Årsrapport 2021

Tabell 4.12 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i tusen kroner.

LinjeEksterne finanstransaksjoner

Alle tall i 1000 kr
Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikRegnskap i % av budsjettOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle omløpsmidler- 478 950 - 407 923 - 71 027 117 %- 418 683 - 430 931
2Rente- og avdragsutgifter og tap på finansielle omløpsmidler 567 724 583 392 - 15 668 97 % 628 806 591 524
3Netto finansutgifter 88 774 175 469 - 86 695 51 % 210 123 160 593
Last ned tabelldata (Excel)