Årsrapport 2021

Tabell 4.10 Frie inntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.

Frie inntekterRegnskapJustert budsjettAvvikOpprinnelig budsjettRegnskap
(hele tusen kroner)20212021202120212020
Skatt- 6 300 773 - 6 230 000 - 70 773 - 5 857 000 - 5 548 456
Skattevekst13,6 %12,3 %0,0 %5,6 %-0,4 %
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd (inkl. skjønn)- 3 315 264 - 3 314 297 - 967 - 3 296 097 - 3 399 131
Rammetilskudd og skjønn - koronarelatert- 266 732 - 217 978 - 48 754 - 121 900 - 218 576
Inntektsutjevning 698 934 681 830 17 104 666 700 669 579
Prosjektskjønn- 3 900 - 3 900 00- 3 750
Delsum- 2 886 962 - 2 854 345 - 32 617 - 2 751 297 - 2 951 878
Sum frie inntekter- 9 187 735 - 9 084 345 - 103 390 - 8 608 297 - 8 500 334
Last ned tabelldata (Excel)