Årsrapport 2021

Tabell 3.1 Klimagassutslipp, utvikling fra referanseår 2015

 Referanseår 2015Regnskap 2018Regnskap 2019Regnskap 2020Mål 2020Avvik 2020Mål 2030
Utslipp, tonn CO2-ekvivalenter 459 671 426 382 456 310 412 785 335 560 77 225 91 934
Prosentvis endring fra referanseår 2015 -7,2 %-0,7 %-10,2 %-27 %16,8 %-80 %
Last ned tabelldata (Excel)