Årsrapport 2021

Tabell 13.3 Gjennomførte og ikke gjennomførte brukerundersøkelser i 2021 

Oppvekst og utdanningHelse og velferdBymiljø og utbyggingAndre
Gjennomførte undersøkelser    
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)HjemmesykepleieVann og avløp-tjenester 
Skole 7. og 10. Trinn (elever)Bofellesskap psykisk helseDestinasjons- og nabolagsparker 
Barnehage (foresatte)   
SFO 2. trinn (foresatte)   
Kulturskolen (foresatte)   
Ikke gjennomførte undersøkelser   
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudSykehjem pårørendeIdrettInternbruker
Helsestasjon og jordmortjenestenBofellesskap UH (beboer)) Medarbeiderundersøkelsen
Last ned tabelldata (Excel)