Årsrapport 2021

Tabell 13.2 Avvik per område i «Si Ifra!» 

Område20212020
Oppvekst og utdanning 2 726 2 232
Helse og velferd 3 816 3 536
By- og samfunnsplanlegging 10 4
Bymiljø og utbygging 135 118
Innbygger og samfunnskontakt 68 37
Innovasjon og støttetjenester 97 68
Økonomi og organisasjon 22 19
Totalt 6 874 6 014
Last ned tabelldata (Excel)