Årsrapport 2021

Tabell 13.1 Avvik per hendelsestype i «Si Ifra!» 

Hendelsestype 20212020
Vold og trusler 3 369 3 258
Person – ulykke, uhell og nestenulykker 1 186 862
Arbeidsmiljø / HMS 815 692
Andre avvik 462 348
Tjenestekvalitet 441 296
Materiell – skade, tap og svinn 226 200
Forbedringsforslag 198 203
Informasjonssikkerhet / personvern 148 117
Klima og miljø 29 38
Totalt 6 874 6 014
Last ned tabelldata (Excel)