Årsrapport 2021

Tabell 12.2 Balanse Stavanger utvikling KF

LinjeBalanseRegnskap 2021Regnskap 2020Endring
 Eiendeler   
1Anleggsmidler 808 449 808 351 98
2Omløpsmidler 624 591 475 597 148 994
 Sum eiendeler 1 433 040 1 283 948 149 092
3Egenkapital 933 174 923 279 9 895
4Langsiktig gjeld 484 417 348 256 136 161
5Kortsiktig gjeld 15 449 12 413 3 036
 Sum egenkapital og gjeld 1 433 040 1 283 948 149 092
Last ned tabelldata (Excel)