Årsrapport 2021

Tabell 11.3 Prioriterte saker vekstfondet.

Tildelt 2021 Beløp Sak 
Nordic Edge AS, Innovation lab 750 000 FSK 5/19 
Nordic Edge As, Expo 2021 2 000 000 FSK 5/19 
Bioenergi Finnøy AS3 000 000 FSK 131/20
Sum 5 750 000  
Last ned tabelldata (Excel)