Årsrapport 2021

Tabell 10.4 HMS rapportering 2021

Type rapportAntall 2021
Rapport uønskede hendelser - RUH606
Skader uten fravær - SuF6
Skader med fravær - SmF1
Vernerunder211
Sikker jobb analyse (SJA)176
Last ned tabelldata (Excel)