Årsrapport 2021

Tabell 10.2 Kraftprisutvikling siden 2015. ØrekWh eksklusiv mva. uten nettleie og forbruksavgift.

ÅrPris øre kWhØkning if. 2015Endring fra forrige år
201519--
20162532 %32 %
201727,545 %10 %
201842,2122 %53 %
201941,3117 %-2 %
2020190 %-53 %
202162,1226 %226 %
Last ned tabelldata (Excel)