Årsrapport 2021

Note 7

AktivaklasseAnskaffelseskost 31.12.21Markedsverdi 31.12.21Bokført verdi 31.12.21Årets resultat
Aksjefond0000
Grunnfondbevis17 30130 53917 30113 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner216 210213 140216 210-3 069
Industriobligasjoner/sertifikater156 008158 036156 0082 028
Bankobligasjoner og bankinnskudd151 894152 315151 894421
-Herav bankinnskudd-98 890-98 890-98 8900
Grønn finansforvaltning124 488173 118124 48848 631
Kursregulering pr. 01.01.2021  -2 9192 919
Urealisert gevinst pr. 31.12.21  64 168-64 168
Sum567 010628 259628 2590
Last ned tabelldata (Excel)