Årsrapport 2021

Note 5 – 2

 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler   350 289 131 1 002 677 962 052
Last ned tabelldata (Excel)