Årsrapport 2021

Note 4

Varige driftsmidlerTomte- områderIT-utstyr, kontormaskinerAnleggs- maskiner mv.BrannbilerTekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.21 ekskl. foretak til basis 1 838 979 73 229 715 622 5 369 476 446 9 588 588 2 907 098 15 605 331
Fra foretak til basis 46 971 4 592 48 573 00 740 482 329 057 1 169 675
Bokført verdi 01.01.inkl. foretak til basis 1 885 950 77 821 764 195 5 369 476 446 10 329 070 3 236 155 16 775 007
Tilgang i regnskapsåret 43 433 28 394 97 214 0 55 172 703 268 315 132 1 242 613
Avgang i regnskapsåret00- 520 00- 523 0- 1 043
Delsalg i året00000000
Avskrivninger i regnskapsåret0- 24 869 - 95 996 - 465 - 27 110 - 349 558 - 80 611 - 578 609
Nedskrivninger- 17 423 0- 109 00- 3 784 - 30 097 - 51 413
Bokført verdi 31.12.21 1 911 961 81 347 764 784 4 904 504 508 10 678 472 3 440 578 17 386 555
         
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskr.LineærLineærLineærLineærLineærLineær 
 1)2)2)2)1)1)1) 
Last ned tabelldata (Excel)