Årsrapport 2021

Note 3

Gjelder 01.01.2021 31.12.2021Endring
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i investering000
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift42 45142 4510
Last ned tabelldata (Excel)