Årsrapport 2021

Note 23

 Fotnote20212020
Konsernintern kortsiktig fordring    
Stavanger Parkeringsselskap KF  18 178 27 254
Stavanger Utvikling KF  2 537 4 920
Sølvberget KF 0 2 098
Stavanger Byggdrift KF 0 543
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 523
Stavanger Boligbygg KF  0 7 457
Sum konserninterne kortsiktige fordringer1) 20 715 42 794
Herav kundefordringer  20 715 42 794
Herav kortsiktige fordringer utlån 00
    
Konsernintern langsiktig fordring    
Stavanger Utvikling KF  334 336 228 790
Sølvberget KF 0 27 052
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 10 733
Stavanger Boligbygg KF  0 622 505
Sum konserninterne langsiktige fordringer  334 336 889 079
    
Sum konserinterne fordringer  355 051 931 874
   
Konsernintern kortsiktig gjeld    
Stavanger Parkeringsselskap KF   45 51
Stavanger Utvikling KF  4 185 9
Sølvberget KF 0 48
Stavanger Byggdrift KF 0 21 899
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 15 386
Stavanger Boligbygg KF 0 8 426
Sum konsernintern kortsiktig gjeld2) 4 231 45 819
   
Konsernintern langsiktig gjeld   
Sølvberget KF 0 5 000
Stavanger Byggdrift KF  0 30 000
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 0 64 000
   
Sum konsernintern gjeld   4 231 109 819
Last ned tabelldata (Excel)