Årsrapport 2021

Note 21

Kjøp av varer og tjenester 20212020
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 762 268 1 302 492
   
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 1 775 263 2 177 158
Herav:  
Private barnehager 488 895 476 653
Private alders- og sykehjem 303 732 327 521
Kjøp fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) der kommunen selv er deltaker 403 275 810 306
Kjøp fra andre 579 361 562 678
Sum 3 537 531 3 479 650
Last ned tabelldata (Excel)