Årsrapport 2021

Note 20

Lønnsutgifter20212020
Lønnsutgifter - Drift  
Fastlønn 4 762 750 4 461 169
Lønn til vikarer 336 609 281 682
Lønn til ekstrahjelp 251 382 201 858
Lønn vedlikehold 97 936 4 223
Overtidslønn 87 140 58 726
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 298 786 188 526
Godtgjørelse folkevalgte og introduksjonsordningen 27 242 142 210
Utgiftsgodtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppgavepliktige 35 779 35 103
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 5 897 625 5 373 497
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 453 666 1 276 222
Sum 7 351 290 6 649 718
Last ned tabelldata (Excel)