Årsrapport 2021

Note 17

Godtgjørelse til revisor20212020
Regnskapsrevisjon 2 836 2 798
Forvaltningsrevisjon 3 227 2 436
Selskapskontroll   384
Attestasjoner 1 267 1 218
Rådgivning 179 647
Samlet godtgjørelse 7 510 7 483
Last ned tabelldata (Excel)