Årsrapport 2021

Note 15

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidlerAndel ført i driftsregnskapet (opptjente resultater)Andel ført i investeringsregnskapet (utdeling av innskutt kapital mv.)Sum inntektsført
Filmkraft AS15460214
Sum15460214
Last ned tabelldata (Excel)