Årsrapport 2021

Note 11 – 2

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnadenKLP 2021SPK 2021   
Forventet avkastning pensjonsmidler3,50 %3,00 %   
Diskonteringsrente3,00 %3,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst1,98 %1,98 %   
Forventet årlig G-regulering1,98 %1,98 %   
Forventet årlig pensjonsregulering1,22 %    
Last ned tabelldata (Excel)