Årsrapport 2021

Note 10

MinimumsavdragStavanger kommune 2021Stavanger Parkeringsselskap KF 2021 1)Sum
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 296 307 6 088 302 395
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån000
Betalte avdrag 351 702 10 820 362 522
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag- 55 395 - 4 733 - 60 127
Bøkført verdi anleggsmidler, langsiktig gjeld og avskrivninger   
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.21 13 766 352 278 761 14 045 113
Bokført verdi avskrivbare eiendeler 01.01.21. fra KF til basis 1 122 704   
Bokført verdi lånegjeld 01.01.21- 7 625 981 - 121 045 - 7 747 025
Bokført verdi lånegjeld 01.01. fra KF til basis0  
Avskrivninger 578 513 14 020 592 533
Last ned tabelldata (Excel)