Årsrapport 2021

Konsolidert Note 5 – 2

 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler  350 289 131 1 812 043 1 789 745
Last ned tabelldata (Excel)