Årsrapport 2021

Konsolidert Note 4

Varige driftsmidlerTomte-

områder
IT-utstyr, kontor-

maskiner
Anleggs-

maskiner mv.
Brann-

biler
Tekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.2021 2 313 711 89 487 765 150 5 369 476 446 10 595 456 3 236 155 17 481 774
Tilgang 147 365 30 971 98 083 0 55 172 705 602 315 132 1 352 325
Avgang00- 520 00- 523 0- 1 043
Avskrivninger0- 29 700 - 96 140 - 465 - 27 110 - 358 630 - 80 612 - 592 657
Nedskrivninger- 163 0- 25 00- 3 784 - 30 097 - 34 069
Bokført verdi 31.12.2021 2 460 914 90 758 766 548 4 904 504 508 10 938 121 3 440 578 18 206 332
 1)2)2)2)1)1)1) 
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskrivningLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
Last ned tabelldata (Excel)