Årsrapport 2021

14.6 Bevilgningsoversikt investering del 2

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 2. leddBrutto utgifterBrutto inntekterNetto
1. Investeringer i varige driftsmidler 1 340 124 - 2 025 1 338 099
2. Tilskudd til andres investering 4 238 0 4 238
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 0 22 575
4. Utlån av egne midler000
Last ned tabelldata (Excel)