Årsrapport 2021

9.1 Innledning

Aktiviteten har vært høy, også i 2021. Arbeidet har gått tilnærmet normalt under pandemien med tilpassede digitale løsninger. Det har oppstått noen forsinkelser i enkelte plan- og strategiprosesser, blant annet grunnet kapasitetsutfordringer.