Årsrapport 2021

6.9.4 Tilrettelegging for håndtering av pandemien – bestilling, vaksinering, testing

Gjennom pandemien har det oppstått flere behov for bestillingsløsninger. Kommunen har derfor testet, tilpasset og tatt i bruk nye selvbetjeningsløsninger som allerede er inkludert i kommunens lisenspakke. På denne måten har kommunen på svært kort tid vært i stand til å etablere bestillingsløsninger som har håndtert store mengder bestillere og dermed kunnet strukturere strømmen av kunder som har ønsket influensa- eller koronavaksinasjon.