Årsrapport 2021

6.9.2 Robot prosessautomasjon (RPA)

Flere manuelle prosesser er i 2021 blitt automatisert, for eksempel periodeoppgjør for privatleger på legevakten, omfordeling av innsynsbegjæringer, mottatte klager på eiendomsskatt og ulike prosesser i arkivet. Det har særlig blitt jobbet med å effektivisere saksbehandlingen ved tildeling av statlige koronamidler til næringslivet, slik at midlene kommer raskt ut til de som trenger det.

Innsyns- og selvbetjeningsløsninger for innbyggere
Som et ledd i å forenkle og gjøre våre tjenester mer tilgjengelige for innbyggerne, har Stavanger kommune bygget opp en egen tjenesteplattform hvor innbyggerne kan logge inn på sin egen Minside-løsning, og finne informasjon om tjenester som er relevant for dem.

Løsningen er tilrettelagt slik at vi kan samle og tilrettelegge både nasjonale og lokale tjenester mot innbyggerne fortløpende. Nye tjenester for innbyggerne vil fortløpende utvikles og knyttes opp i tjenesten, for eksempel relevant informasjon om innbyggers nærområde i forbindelse med byutvikling, politiske saker eller andre aktiviteter knyttet til området.

Tjenester som er tatt inn i løsningen i dag er for eksempel informasjon om min eiendom, brev og meldinger fra kommunen, varsle om feil-tjenesten (VOF) og en tjeneste hvor innbygger kan be om betalingsutsettelse eller endre fakturahyppighet.

Den første versjonen av Minside løsningen er tilgjengelig her:

https://minside.stavanger.kommune.no/

Nytt grensesnitt – Minside

Stavanger kommune deltar også sammen med flere kommuner i arbeidet med å utvikle og tilby flere innsynsløsninger, hvor vi knytter tjenestene opp mot den nasjonale plattformen til KS Minside.