Årsrapport 2021

6.8.3 Videre bruk av offentlig informasjon

Offentlig informasjon (data) er i stor grad allerede betalt for av fellesskapet, og bør så langt som mulig komme fellesskapet til gode. Et førende prinsipp er derfor at slike data skal være så åpne som mulig og så lukkede som nødvendig. Å legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon, er et viktig bidrag til innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet, med potensielt store samfunnsmessige og næringsmessige gevinster. Stavanger kommune har over tid publisert flere datasett, og satset på deling av data. Kommunen er derfor invitert til å delta i et NOU-arbeid. Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av videre bruk av offentlig informasjon. Dette omfatter også en vurdering av om dagens regler om videre bruk i offentlighetsloven og -forskriften bør flyttes til et nytt regelverk, og om enkelte regler eventuelt bør dupliseres. Utvalget ble etablert i fjerde kvartal 2021.