Årsrapport 2021

6.8.2 Datasjø

Hva er en datasjø?
En datasjø er et system hvor man kan lagre og dele data. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsstrategi en digital offentlig sektor er en datasjø forklart som:
– En metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video.

Data fra flere nye kilder og fagsystem er hentet inn til datasjøen, og lagt til rette for analyse, innovasjon og deling av data. Til eksempel har Stavanger legevakt fått opp et bedre styringsunderlag for tilrettelegging av tjenesten, og oppvekst og utdanning har fått på plass underveis-rapportering for oppfølging av skolenorm, barnehagetjenesten og barnehagemyndighetsrollen. Videre er det hentet inn data fra flere sensorer, og til eksempel etablert overvåking av damanlegg, sparkesykler, nedbørmålere m.m. Det er også utviklet prediksjonsmodeller (maskinlæring) basert på de store mengder data, herunder sykefravær og flomvarsling.

Et samarbeidsforum mellom kommunene Bodø, Bergen, Oslo og Trondheim er opprettet for å etablere beste praksis, kompetanseutveksling og gjenbruk av løsninger som er blitt utviklet