Årsrapport 2021

6.8.1 Datadrevet organisasjon

Utviklingen i datamengdevolum, samt virksomheters teknologiske og organisatoriske analysekapabilitet gir et enormt potensial for bedre beslutningstaking. Datadrevne organisasjoner har kompetanse, teknologi, prosesser og data til å gjøre innsiktsfulle datadrevne beslutninger. Stavanger kommune tar mål av seg å være en datadrevet organisasjon.

Kommunen har gjennom 2021 jobbet med å tilgjengeliggjøre stadig flere åpne data. Åpne data er datasett som er blitt gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem. Stavanger kommune har publisert flere åpne datasett enn noen annen kommune. En håper at bedrifter og andre organisasjoner kan ha nytte av disse dataene og skape ny kunnskap og nye tjenester.